پروژه ZTE استان فارس و هرمزگان و بوشهر

نصب آنتن

لدر کشی

کابل کشی

نصب دستگاه بی تی اس

راه اندازی سایت