پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی هلال ( تندیس )

 اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی و عملیات ساخت موتور خانه_ تهیه واجرای کناف