پروژه اداری تجاری تفریحی آفرینش

اجرای دیوار بتونی (قالب پلایوود) و سقف عرشه فولادی