پروژه اجرای فیبر نوری شرکت مخابرات استان بوشهر

حفرکانال و کابل گذاری فیبر نوری و اتصالات ایستگاههای شهرستانهای بین راهی از بندر پارسیان به بندر بوشهر بطول ۱۰۰ کیلومتر