پروزه تعاونی مسکن امام هادی مشارکت بانک صادرات (۲۰ متری امام خمینی شیراز)

اجرای دیوار چینی _تاسیسات برق و مکانیک (۱۴۴ واحد)