پروژه های تکمیلی

 • سایتهای دکل مهاری و بی‌سیم ارگان‌های فرمانداری استان فارس و کهگیلویه
 • سایتهای دکل مهاری وبیسیم اداره برق فارس و کهگیلویه و لرستان
 • سایتهای دکل مهاری و بیسیم اداره جهاد کشاورزی استان فارس و کهگیلویه
 • پروژه ZTE استان فارس و هرمزگان و بوشهر
 • سایتهای دکل و بیسیم ارگان‌های نیروی انتظامی استان فارس
 • سایتهای دکل مهاری و بیسیم استان بوشهر
 • سایتهای دکل مهاری و بیسیم استان کهگیلویه
 • سایتهای دکل مهاری چهارمحال و بختیاری
 • پروژه وایمکس استان فارس
 • پروژه وایمکس استان هرمزگان
 • پروژه وایمکس استان بوشهر
 • دکل مهاری و بیسیم اداره ابفا استان فارس
 • پروژ خط لوله آبرسانی پمپاژ کوشکقاضی به کدیوری فسا (800mm)
 • پروژه مسکن مهر دگران شهر سسندج (1452 واحدی ) 22 بلوک 12 طبقه 66 واحدی
 • پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی هلال ( تندیس )
 • مجتمع مسکونی والفجر
 • پروژه مجتمع مسکونی پارس ( حسینی الهاشمی – برف فروشان )
 • پروژه ایستگاه 1 قطار شهری شیراز
 • پروژه اجرای خط لوله 56 اینچ خط هفتم سراسری
 • ایستگاه 7 و 8 قطار شهری شیراز
 • پروژه خط 56 اینچ تقویت گاز تهران خط نهم(بابا میدان – پا تاوه)
 • پروزه تعاونی مسکن امام هادی مشارکت بانک صادرات (20 متری امام خمینی شیراز)
 • سازمان مسکن و شهرسازی شیراز کتابخانه اسناد ملی فارس شرکت ساختمانی مهندسی سازان
 • پروژه اجرای فیبر نوری شرکت مخابرات استان بوشهر

 

پروژه های درحال اجرا

 • پروژه اداری تجاری تفریحی آفرینش
 • پروژه مسکونی یاس 122 واحدی (شهر جدید صدرا)