Content Image

اتاق زندگی خود را لذت بخش تر کنید

نور مناسب برای هر خانه ضروری است. مهم است که حفظ تعادل بین شخصیت و عملکرد اتاق در هنگام روشن شدن اتاق نشیمن باشد. می توان کل فضای اتاق نشیمن خود را در استفاده مناسب از روشنایی تغییر داد. باید به یاد داشته باشید که نورپردازی نه تنها دارای ارزشهای زیبایی شناختی و روحیه است، بلکه نقش مهمی در روشن ساختن زمینه های مهم کار در اتاق نشیمن دارد.


ادامه متن در اینجا

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *