چرا انتخاب ما؟


عاشق کارمان هستیم

شرکت آبادگران فتح این اطمینان را به شما می دهد که تمامی گروه انجام پروژه ها را با علاقه ای فراوان انجام می دهد.


 کیفیت مهمتر از کمیت

تیم ما با به کار گیری افرادی متخصص و باتجربه در هریک از زمینه های فعالیت شرکت، این اطمینان را به شما می دهد که در انجام پروژه ها کیفیت حرف اول را بزند و نه کمیت!


همیشه در حال توسعه

شرکت آبادگران فتح علاوه بر اینکه بر خود واجب می داند از افراد مختخصص و باتجربه استفاده نماید، افراد تیم خود را ملزم به یادگیری تخصص های نوین کرده و در این راستا راه را برای همکاران خود هموار ساخته است.

ما که هستیم؟

شرکت آبادگران فتح از سال ۱۳۷۶ به صورت غیررسمی تحت عنوان گروه MEB آغاز به کار کرده است.

به عمل کار برآید به سخندانی نیست، پروژه های آبادگران فتح را در عمل مقایسه کنید...

برندهای ما

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client